Vasant Kanetkar’s Play: Jaag Utha hai Raigad

  Playwright: Vasant Kanetkar Translator: Vasant Deo Director: Abhijeet Choudhary Group: Swatantra Kala Group, Pune Language: Hindi Duration: 2 hrs 10 mins The Play Jaag Utha Hai Raigad is a Hindi translation of Vasant...