Watch “VEERE DI WEDDING Trailer [HD] (2018)

https://youtu.be/XlUikh2CMqk